(50% تخفیف ویژه) تمامی خدمات وب سایت (خریدفالوور.com) را با 50% تخفیف خریداری کنید. (هر روز با مراجعه به سایت ما 50 عدد فالوور, 500 عدد لایک و 500 عدد ویو رایگان دریافت کنید.)

خرید شماره مجازی ارزان برای تمامی برنامه ها از 160 کشور جهان

اگر قصد ساخت اکانت در هر کدام یک از شبکه اجتماعی مثل تلگرام, اینستاگرام, توییتر, فیسبوک و سایت ها و نرم افزارهای گوناگون را دارید و برای ثبت نام نیاز به وارد کردن شماره موبایل و کد تایید هستید ولی نمی خواهید کسی از هویت شما آگاه شود بهترین راهی که ما میتوانیم به شما پیشنهاد کنیم استفاده از شماره مجازی است.

با سایت خرید فالوور در اوج بدرخشید

5/5 – (155 امتیاز)

خرید شماره مجازی

بهترین سرویس های خرید شماره مجازی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی

در حال دریافت اطلاعات...
کشورقیمتموجودی
نمایش سرویس‌های بیشتر
plugins
themes

در حال حاضر شماره فعالی ندارید

لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
مستندات API
توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1
روش HTTPPOST
فرمت پاسخJson
API URLhttps://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1
کلید APIبرای دریافت کلید API باید وارد شوید
گرفتن اعتبار
پارامترتوضیحات
لینکhttps://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/balance
tokenکلید API شما
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/balance'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/balance', headers=headers)
              
curl "https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/balance" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "BALANCE": "100000",
  "CURRENCY": "IRT"
}
لیست سرویس ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/services
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/services'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/services', headers=headers)
              
curl "https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/services" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Telegram": {
    "name": "تلگـرام",
    "name_en": "Telegram",
    "description": ""
  },
  "Instagram": {
    "name": "اینستاگرام",
    "name_en": "Instagram",
    "description": ""
  },
  "whatsapp": {
    "name": "واتسـاپ",
    "name_en": "whatsapp",
    "description": ""
  }
}
            
لیست شماره ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers', headers=headers)
              
curl "https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
 "russia":{
  "telegram":{
   "beeline":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "matrix":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "megafon":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "mts":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "rostelecom":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "tele2":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "virtual15":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "yota":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   }
  }
 }
}
لیست شماره ها با کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers?country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers?country=$country', headers=headers)
              
curl "https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers?country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Malaysia": {
    "Telegram": {
      "1": {
        "cost": "90000.0000",
        "count": "6747"
      },
      "10": {
        "cost": "346000.0000",
        "count": "8979"
      }
    },
    "Instagram": {
      "1": {
        "cost": "19200.0000",
        "count": "4434"
      },
      "2": {
        "cost": "32400.0000",
        "count": "3205"
      }
    }
}
لیست شماره ها با سرویس
پارامترتوضیحات
لینکhttps://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers?service=$service'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers?service=$service', headers=headers)
              
curl "https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers?service=$service" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{

  "line": {
    "Cape Verde": {
      "2": {
        "cost": "49600.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "53800.0000",
        "count": "2400"
      }
    },
    "Somali": {
      "1": {
        "cost": "35800.0000",
        "count": "2102"
      }
    },
    "Hong Kong": {
      "2": {
        "cost": "33200.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "51000.0000",
        "count": "2100"
      }
    },
}
لیست شماره ها با سرویس و کشور
پارامترتوضیحات
لینکhttps://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers?country=$country
tokenکلید API شما
serviceشناسه سرویس
countryشناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country', headers=headers)
              
curl "https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{


  "Estonia": {
    "line": {
      "1": {
        "cost": "20000.0000",
        "count": "3869"
      },
      "2": {
        "cost": "17800.0000",
        "count": "32"
      }
    }
  }

}
لیست کشور ها
پارامترتوضیحات
لینکhttps://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/countries
tokenکلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/countries'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/countries', headers=headers)
              
curl "https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/countries" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Myanmar": {
    "name": "میانمار",
    "name_en": "Myanmar",
    "continent": "asia",
    "areacode": "95",
    "emoji": "🇲🇲"
  },
  "Indonesia": {
    "name": "اندونزی",
    "name_en": "Indonesia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "62",
    "emoji": "🇮🇩"
  },
  "Malaysia": {
    "name": "مالزی",
    "name_en": "Malaysia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "60",
    "emoji": "🇲🇾"
  }
}
            
خرید شماره
پارامترتوضیحات
لینکhttps://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator
tokenکلید API شما
countryشناسه کشور
serviceشناسه سرویس
operatorشناسه اپراتور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator', headers=headers)
              
curl "https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "number": "+79000381454"
  "areacode": "+7"
  "amount": "21500"
  "time": "00:20:00"
}
بررسی وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/status?id=$id
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/status?id=$id'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/status?id=$id', headers=headers)
              
curl "https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/status?id=$id" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "code": "1",
  "status": "PENDING"
}
تغییر وضعیت
پارامترتوضیحات
لینکhttps://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status
tokenکلید API شما
idشناسه سفارش
statusوضعیت جدید
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status', headers=headers)
              
curl "https://xn--mgbndhc8gwa6aao.com/buy/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "status": "PENDING"
}
توضیحات
وضعیتتوضیحات
CANCELEDلغو شماره: در صورتی قادر به لغو شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
BANNEDاعلام مسدودی شماره: در صورتی قادر به اعلام مسدودی شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
RECEIVED_AGAIN گرفتن کد مجدد: در صورتی می توانید درخواست کد مجدد بدهید که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) باشد.
در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، وضعیت شماره به RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) تغییر می کند.
FINISHED تکمیل درخواست و بستن شماره: در صورتی که کد را دریافت کردید و درخواست دیگری برای دریافت کد مجدد در تایم باقی مانده ندارید.
این دستور فقط در حالتی عمل می کند که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) یا وضعیت RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) باشد. در صورت موفق آمیز بودن دستور، وضعیت شماره به FINISHED (تکمیل درخواست) تغییر می کند.

خرید شماره مجازی اختصاصی 100% تضمینی

خرید فالوور مرجع اصلی فروش خدمات شبکه های اجتماعی در ایران

سایت خرید فالوور مفتخر است که تا به امروز توانسته است شماره مجازی هایی با بهترین کیفیت و حداقل ترین قیمت ممکن را به مشتریان خود ارائه دهد. تمامی خدمات در کمترین زمان ممکن به چنل شما افزوده میشود. هدف ما جلب رضایت شماست.

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا ویدیو مقابل را تماشا کنید:

ویژگی های خدمات شماره مجازی

💎 کیفیت شماره مجازیشماره مجازی 100% واقعی و فعال با تحویل فوری
💲 قیمت شماره مجازیشروع قیمت از 5,000 تومان
زمان انجام سفارشاتتحویل آنی و کاملا خودکار پس از ثبت سفارش و پرداخت
📞 پشتیبانی24 ساعت شبانه روز، حتی روزهای تعطیل
ویژگی هاحفظ حریم شخصی شما در شبکه های اجتماعی
🎯 نحوه ثبت سفارش خرید از سایت به صورت آنلاین یا تماس با پشتیبانی

خرید شماره مجازی دائمی با تحویل فوری

خرید فالوور مرجع اصلی فروش خدمات شبکه های اجتماعی در ایران

سایت خرید فالوور به شما این امکان را میدهد که از بیش از 160 کشور مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی و آسیایی و … اقدام به دریافت شماره مجازی با هزینه ی بسیار کم کنید. شماره هایی که امکان دریافت پیامک حاوی کد تایید فعالسازی جهت ساخت حساب کاربری در هر سرویسی را دارا هست.

خرید شماره مجازی با تحویل فوری

سوالات متداول

سوالاتی که ممکن است در مورد خرید شماره مجازی از سایت خرید فالوور داشته باشید:

علت تفاوت شماره تلفن ها چیست؟

عددی که بعد از کد کشور در شماره های تلفن قرار گرفته به معنی تفاوت اپراتورهاست که البته در شماره های مجازی این مسئله تاثیری در کیفیت نداشته و صرفا برای تنوع ایجاد شده است.

آیا این شماره های مجازی همیشه در اختیار شما خواهد بود؟

بله البته تا زمانی که از حساب کاربری خود در سایت خارج نشوید.

آیا این سرویس شما برای چه کسانی مناسب است و چه هزینه ای دارد؟

کسانی که می خواهند شماره اصلی خود را در پیان رسان های مختلف عموم ی نکنند، می توانند از شماره های مجازی برای ورود به این پلتفمرم ها استفاده کنند؛ هزینه هر شماره هم بستگی به کشور آن دارد که وب سایت خرید فالوور همه ی شماره ها را با قیمت مقرون به صرفه ای به شما عزیزان ارائه می دهد.

آیا این شماره ها، برای همه ی پلتفرم ها قابل استفاده است؟

بله؛ شماره مجازی که وب سایت خرید فالوور در اختیارتان قرار می دهد، می توانید برای ثبت نام در کلیه ی شبکه های اجتماعی و پلتفرم های هوش مصنوعی، استفاده نمایید.

چرا باید از شماره مجازی استفاده کنیم؟

در اکثر پلتفرم ها، هنگام ثبت نام متاسفانه شماره ایران را قبول نمی کنند و به ناچار مجبورید از شماره های مجازی استفده کنید و در بعضی از مواقع برای حفظ اطلاعات شخصی، می توانید از شماره های مجازی استفاده کنید.

منظور از شماره بدون ریپورت چیست؟

شماره های مجازی بدون ریپورت یعنی شما می‎توانید از آن برای ارسال پیام به افراد دیگر استفاده کنید.

آیا این شماره های مجازی امن هستند؟

شماره هایی که از «سایت خرید فالوور» دریافت می‎کنید کاملا امن هستند و به هیچ شخص دیگری واگذار نمی‏‎شوند. البته توصیه اکید ما این است که برای ساخت حساب های مختلف در شبکه های اجتماعی و پیام‎رسان ها حتما، رمز عبور دو مرحله ای را فعال کنید. در چنین حالتی حتی اگر شماره به فرد دیگری واگذار شود، باز هم قادر به ورود به اکانت‎ های شما نخواهد بود.

آیا شماره های خریداری شده، برای همیشه فعال هستند؟

‎ بله؛ اکثر شماره هایی را که وب سایت خرید فالوور ارائه می دهد، تاریخ انقضا ندارند و برای همیشه فعال هستند.

آیا اگر شماری مجازی که با آن در یک پلتفرمی ثبت نام کرده ایم،حذف شود، قابل بازگشت است؟

خیر؛ شماره مجازی که حذف کرده اید دیگر قابل بازیابی نیست؛ بنابراین باید اطلاعات مهم را همیشه در جایی دیگر ذخیره نمایید تا دچار مشکل نشوید.

چرا قیمت شماره مجازی متغیر است؟

‎ موارد زیادی مانند عرضه و تقاضا در قیمت شماره های مجازی تاثیر گذار هستند ولی به صورت کلی می توان به ارزش و اعتبار شماره مجازی خریداری شده در کشور موردنظر اشاره کرد.

خرید شماره مجازی

این روزها خرید شماره مجازی به یکی از پرطرفدارترین خواسته ها تبدیل شده است. شماره های مجازی به خاطر قابلیت هایی که دارند مانند امکان ثبت نام به دفعات زیاد در شبکه های مجازی، داشتن شماره های بین المللی، حفظ امنیت کاربران و … بسیار پرطرفدار هستند؛ ما اینجا در «سایت خرید فالوور» شرایطی را فراهم کرده ایم که به وسیله ی آن میتوانید شماره های مجازی را با کمترین قیمت اما با بالاترین ضریب امنیت و اطمینان خریداری کنید.

 

 

شماره مجازی چیست؟

شماره مجازی، نوعی شماره ی تلفن است که حقیقی نبوده اما مانند یک شماره تلفن واقعی عمل میکند؛ در واقع برای استفاده از شماره تلفن مجازی، دیگر نیازی نیست که از اپراتورها استفاده کنید. بلکه کافی است که به سراغ سرویس دهنده هایی مانند «سایت خرید فالوور» بروید تا شماره ی مجازی خود را دریافت کنید.

 

برای مثال با استفاده از این شماره ها میتوانید در تلگرام, اینستاگرام, واتساپ, توییتر, فیسبوک و هر سایت یا شبکه ی اجتماعی دیگری که برای ثبت نام به شماره تلفن نیاز داشته باشد، عضو شوید بدون این که از شماره ی تلفن خودتان استفاده کنید.

 

خرید شماره مجازی 100% تضمینی

 

مزیت های استفاده از شماره ی مجازی چیست؟

وقتی که شما میتوانید به راحتی از شماره ی تلفن واقعی خود برای کارهایتان استفاده کنید، پس چه نیازی به استفاده از شماره‎ مجازی است؟ قطعا مزایای زیادی برای استفاده از شماره های مجازی وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره خواهیم کرد.

 

ایجاد حریم شخصی و امنیت

یکی از دلایلی که باعث می‏شود افراد استفاده از شماره ی مجازی را ترجیح بدهند، این است که میخواهند هویت اصلی آنها شناخته نشود. در واقع امنیت یکی از دغدغه های اساسی مردم است و این شماره های مجازی میتوانند این امنیت را فراهم کنند.

 

کاهش هزینه ها

هزینه ی تماس در اپراتورها هر روز افزایش می یابد. اما از آنجایی که شماره های مجازی در بستر اینترنت کار میکنند، در نتیجه هزینه ی آنها بسیار کمتر از شماره های شخصی است. این مسئله خصوصا زمانی که می خواهید با افراد از کشورهای دیگر صحبت کنید، بیشتر اهمیت می یابد و مهم تر میشود. چرا که هزینه ی ارتباط تلفنی با خارج از کشور سرسام آور است اما با استفاده از شماره ی مجازی میتوان یک ارتباط بی دردسر و کم هزینه را تجربه کرد.

 

استفاده ی راحت

یکی دیگر از مزایای استفاده از شماره ی مجازی این است که خرید و استفاده از آن بسیار آسان است؛ فرایند ثبت نام در سایت های مختلف و اپلیکیشن هایی که شماره های مجازی در اختیارتان قرار میدهند، بسیار ساده است. ما اینجا در «سایت خرید فالوور» هم سازوکار استفاده از شماره ی مجازی را به آسان ترین شکل ممکن درآورده ایم.

 

ایجاد اعتبار برای کسب و کار

همانطور که مشخص است، شماره های مجازی که دریافت میکنید میتواند از هر کشوری باشد؛ حالا فکر کنید که کسب و کار شما بتواند شماره ی آمریکا یا کانادا را داشته باشد. همین مسئله سبب می‏شود تا اعتبار کسب و کار شما بسیار افزایش یابد. این شماره های مجازی باعث می‏شود که بیزینس شما به شکل بین المللی در ذهن مخاطب جای خود را باز کند و اعتماد آنها را به سوی خودتان جلب کنید.

 

برخورداری از قابلیت های گوناگون

شماره های مجازی علاوه بر مزایایی که در موارد پیشین نام بردیم، قابلیت های دیگری مانند منشی تلفن گویا، استفاده از خدمات شرکت هایی همچون پی پل، داشتن بی نهایت حساب کاربری در شبکه های اجتماعی و … را نیز دارند.

 

 

اهمیت شماره موبایل مجازی 

شماره تلفن مجازی به‌عنوان یکی از امکانات برجسته فضای مجازی، اهمیت بسیاری برای شما عزیزان به همراه دارد و شما می‌توانید با خرید شماره مجازی ارزان از وب سایت خرید فالوور، از تمام این مزایا برخوردار شوید و به بهترین شکل ممکن کار خود را انجام دهید؛ از جمله مهم‌ترین و شاخص‌ترین مزایای آن، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 

ساخت اعتماد و کاهش هزینه‌ها:

بسیاری از افراد برای انجام کارهای تجاری خود یا ارتباط با مشتریان خارجی از شماره تلفن مجازی بهره می‌برند؛ این اقدام باعث ایجاد اعتماد مشتریان برای ایجاد تعامل می‌شود.
 وجود اعتماد در میان مشتریان خارجی باعث افزایش فروش و موفقیت کسب و کار شما می‌گردد.

 

اگر به دنبال تضمین اعتماد مخاطبان خود هستید، خرید شماره شماره مجازی را حتما در نظر بگیرید؛ در گذشته، برای برقراری ارتباط با مشتریان خارجی هزینه‌های زیادی به دنبال داشت، اما امروزه با استفاده از شماره مجازی، نیازی به پرداخت این هزینه‌ها نیست، زیرا از اینترنت به عنوان بستر برای برقراری ارتباط استفاده می‌شود.

 

دسترسی آسان به شماره تلفن:

یکی از بهترین مزایای خرید شماره مجازی این است که شما می‌توانید در هر مکانی که هستید به شماره مجازی‌تان دسترسی داشته باشید و کارهای خود را به راحتی انجام دهید.

 

 این ویژگی به ویژه برای افرادی که کسب و کار خاصی دارند یا در شرکت‌ها کار می‌کنند، بسیار مفید است. این به شما امکان می‌دهد که به راحتی با مشتریان خود در هر زمان و مکانی ارتباط برقرار کنید، حتی اگر در خارج از محیط شرکت یا خانه باشید.

 

 

قبل از خرید شماره مجازی دقت کنید!

قبل از اینکه بخواهید برای خرید شماره ی مجازی اقدام کنید باید به نکته بسیار مهمی توجه داشته باشید تا بتوانید مدت‌ها از این شماره به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

 

 امروزه وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های زیادی برای خرید سیم کارت مجازی وجود دارند که تمام آنها معتبر نیستند و شما باید بهترین پلتفرم شماره تلفن مجازی را پیدا کنید و از طریق آن خرید شماره مجازی ارزان خود را انجام دهید؛ این کار باعث می‌شود که شما در کمترین زمان ممکن خرید را انجام داده و بتوانید مدت‌ها از آن استفاده کنید.

 

 به همین دلیل است که توصیه می‌شود از پلتفرم‌های معتبری مانند وب سایت “خرید فالوور” برای خرید شماره مجازی استفاده کنید چراکه اگر از سایت‌های نامعتبر خرید کنید، احتمالاً شماره‌ای بی کیفیت به شما ارائه می‌دهند که بعداً ممکن است از دسترس خارج شود.

 

 بنابراین، باید بسیار دقت کنید و از سایت‌های با سابقه و معتبر برای خرید شماره تلفن مجازی استفاده کنید؛ همچنین، باید تصمیم بگیرید که شبکه مجازی یا وب‌سایت مشخصی که برای شماره مجازی خریداری می‌کنید، با نیازهای شما سازگار باشد.

 

 

شماره ی مجازی را از کدام سایت خریداری کنیم؟

ما اینجا در «سایت خرید فالوور» بهترین خدمات فروش شماره مجازی را در اختیار شما قرار خواهیم داد. از جمله ویژگی های شماره های مجازی مان به قرار زیر است:

 

کیفیت بالای شماره ها

با خرید شماره مجازی از «سایت خرید فالوور» میتوانید مطمئن باشید که کیفیت ارتباط شما همواره برقرار بوده و شماره ها تا هر زمان که بخواهید به شما اختصاص خواهد داشت.

 

قیمت مناسب

با این که کیفیت محصولات ما بسیار بالاست اما تا جایی که امکان دارد، تلاش خود را کرده ایم تا قیمت را پایین نگه داریم تا همه ی افراد قادر به خریداری آن باشند.

 

امنیت بالا

امنیت مهمترین و اصلی ترین چیزی است که به آن اهمیت میدهیم. شما با خرید شماره ی مجازی از «سایت خرید فالوور» میتوانید مطمئن باشید که این شماره ها و اطلاعات تان فقط نزد شما باقی میماند.

 

تحویل سریع

به محض این که یک حساب کاربری در سایت ما بسازید و پلن مد نظر خودتان را انتخاب کنید، شماره ی مجازی در اختیارتان قرار میگیرد.

 

پشتیبانی کامل

یکی دیگر از مزیت های استفاده از سایت ما این است که پشتیبانی کاملی از شما به عمل می آوریم. چه پیش از خرید سوالی داشته باشید و چه پس از آن، میتوانید روی کمک ما حساب کنید.

❤️ نظرات و بازخورد مشتریان ❤️

15دیدگاه
در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!
ارسال دیدگاه
 • امیر بابایی

  13 اکتبر 2023، 19:06

  عالی بود دستتون درد نکنه شماره مجازی برا تلگرام میخواستم ک اوکی شد

 • امید حاجیلی

  08 سپتامبر 2023، 12:02

  من ازین شماره های مجازیتون خریدم خیلیم راضیم بدون هیچ مشکلی برام کار میکنه ممنونم ازتون 😍🌹😊

 • کریم

  22 جولای 2023، 13:13

  😘🌹💕❤

 • ماهان

  19 جولای 2023، 10:44

  شمار هاش همیشه فعاله واس این سایت

 • مبینا احمدی

  12 جولای 2023، 23:12

  خریدم کامل شد و راضی بودم ازش

 • کیوان سردشتی

  16 ژوئن 2023، 22:23

  ممنونم ازتون

 • افیشن غریبی

  16 ژوئن 2023، 13:23

  قیمتش عالی بود سایت های دیگ خیلی گرون میدن

 • فواد دارایی

  14 ژوئن 2023، 12:10

  ❤❤❤❤💖💖💖💖

 • reza

  10 ژوئن 2023، 04:13

  دوستان من یه شماره گرفتم از این سایت یه ساله ک الگرامم فعاله باهاش و مشکی پیش نیومده

 • امیر حیایی

  22 مه 2023، 14:11

  پشتیبانی وجه منو بازگشت داد سفراشمو زود لغو کردم
  میشه بهشون اعتماد کرد

 • سرچل مهابادی

  19 مه 2023، 21:44

  عالی بود دستتون درد نکنه واتساپمو بالا آوردم با شماره مجازی شما

 • نگین شادمهر

  26 آوریل 2023، 19:13

  خسته نباشید

 • ستاره شب

  17 مارس 2023، 21:12

  💖👌👌👌❤

 • هوشنگ

  22 فوریه 2023، 13:07

  👌👌👌👌

 • المیرا شاد دل

  11 فوریه 2023، 22:13

  عالییی

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد